Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 19:00, ишемби жана жекшемби - 10:00 - 18:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары

Күн сайын - 09:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж,
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Ч.Айтматова проспекти 3,
СБ "Азия Молл" 1 этаж

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Бейшеналиева көчөсү, 42 СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын - 09:00 - 19:00, дем алыш күн - жекшемби

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

Ибраимов көч.,115/1, ORDA

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ибраимов көчөсү, 137

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 19:00, ишемби жана жекшемби - 10:00 - 18:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары

Күн сайын - 09:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж,
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Ч.Айтматова проспекти 3,
СБ "Азия Молл" 1 этаж

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Бейшеналиева көчөсү, 42 СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Чуй проспекти 92, ГУМ

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Ибраимов көчөсү, 137

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:30

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Курманжан Датка көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 19:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Иштөө режими: 09:00 - 18:00 дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленина көчөсү, 285а

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти н/ж
Ориентир: Келечек базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Навои көчөсү н/ж
Ориентир: ЦУМ 

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Курманжан Датка көчөсү 211-б
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Мамажан көч., 394, Шайит-Тепе району

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Навои көч., 13

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Карасуу көч. 24/2, Ош базардын маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 19:00

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:30 - 19:00

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 18:00

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, 18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базардын маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 83

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ниязалы көчөсү, 24

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сартманбеков көчөсү, 49

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Суеркулов көчөсү, 34/2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Чехова көчөсү 13/1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ниязалы көчөсү, 24

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Суеркулов көчөсү, 34/2

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбеков көчөсү, 49

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар, "Айкокул" дүкөндүн маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  83

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Арстанбап көчөсү 218

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көчөсү н\ж

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Чехова көчөсү 13/1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбетов көчөсү 40

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көч., 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Токтогул көч., б-н

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков Мырзакмат көч., 109

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көч., н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Асаналиев көч. н/ж (Айбек базардын бет-маңдайында)

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Мамазияев көчөсү, 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Салык инспекциясынын алдында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү, 137

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: "Айыл банк" бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү, 137

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Налог инспекциясынын алдында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Асаналиев көч. н/ж (Артель жана Ячейка дүкөндүн бет-маңдайында)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: Банк Кыргызстан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Мамазияев көчөсү, 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Торговый а., Торговый базары, Ош-Баткен трассанын тушунда

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00, дем алыш күн - жекшемби

Базарга киргенде сол жагында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Армада

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:30

А. Датка көч., 187

Күн сайын - 9:00 - 18:00, дем алыш күн жекшемби

Кара-Буура району, борбордук базардын жанында

Күн сайын - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын - 9:00 - 17:00, ишемби - 9:00 - 16:00, дем алыш күнү - жекшемби

Айылчиева көчөсү, 1/2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Жекшемби: 09:00 - 16:00.

Жээналиева көчөсү, 100б

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Дем алыш: Жекшемби.

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Иштөө режими: 09:00 - 16:00. Дем алыш: Дүйшөмбү.

Матыев көчөсү, 117

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00, ишемби - 9:00дон 16:00го чейин, дем алыш күнү - жекшемби

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жээналиева көчөсү, 100б

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Матыев көчөсү, 117
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ленин көчөсү, 157

Дүйшөмбү - жума  09:00 - 18:00, ишенби жана жекшемби - дем алыш күн, тыныгуу - 13:00 - 14:00

Жусаев көчөсү, 127

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Советская көчөсү, 68/4

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 157

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жусаев көчөсү, 127

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Токтосунов көчөсү, 64

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Советская көчөсү, 68/4

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00 (15 июльдан баштап 15 августка чейин 9:00-21:00)

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Карта жана тейлөө кеңселер

regionSelectArrow
{{counterElements}} кеңсе Жабуу regionSelectArrow
{{office.descriptionPlain}}
regionSelectArrow
{{counterElements}} кеңсе Жабуу regionSelectArrow
{{office.descriptionPlain}}
regionSelectArrow

Счетту толуктоо жана тейлөө пункттары

{{showOneitem()}}
Чүй пр., 155

Иштөө режими: 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ТЦ Беш-Сары, Бейшеналиев к., 42, кеңсе-1

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

ТЦ Беш-Сары, Бейшеналиев к., 42, кеңсе-2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

ТРЦ Бишкек парк

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Ибраимов к., 115/1

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

Аэропорт Манас

Күн сайын, дем алышсыз жана тыныгуусуз

Юнусалиев к., 177/2

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

ТРЦ Азия молл

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

ТЦ Вефа, Горький к., 27/1

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Юнусалиев/Суеркулов к., Орто-Сай базары

Иштөө режими: 09:00 - 20:00

ГУМ Чынар, Чүй пр., 92

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

ТРЦ Аламедин-гранд

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

Кожевенная к., Дордой базары

Иштөө режими: 08:30 - 17:00 

Кожевенная к., Евразия базары

Иштөө режими: 08:30 - 17:30

Дэн Сяопина пр, 6, Берекет Гранд

Иштөө режими: 9:00 - 18:00 дем алышсыз жана тыныгуусуз

Масалиев пр., Ареопаг

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Навои к., н/ж, ориентир Пекин мейманканасы

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ош ш., Масалиев пр., 46Б

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Курманджан Датка к., 211-б

Иштөө режими: 09:00 - 19:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Курманджан Датка к., (ориентир "Шайит-Тепе")

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Карасуу к., 20

Күнүгө дем алышсыз 9:00 - 18:00

Кара-Суу ш., Ленин к., Тураталы базардын бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Араван а., Ош-3000 к.

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ноокат ш., Калинин к., н/ж, борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00 дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Куршаб а., Камчыбеков к.

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Өзгөн ш., Манас к., Бакай банктын жанында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Өзгөн ш., Манас к., ТЦ Пазилат

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Гүлчө а., Нарматов к., н/ж

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кара-Кулжа а., Калматай к., н/ж, автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Көк Жар а. , Ноокат району, базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Карасуу району, Отуз Адыр а. , базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалал-Абад ш., Ленин к., 18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалал-Абад ш., Ала-Тоо к., 40

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалал-Абад ш., Ленин к., 22

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалал-Абад ш., Чехов к., 13/1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сузак ш., Дакан-Палван к., 22

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кербен ш., Ниязалы к., 24

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Базар-Коргон а., Вокзальный к., борбодук базардын бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

пгт. Токтогул, Суеркулов к., 34, 2 бат.

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ала-Бука а., Сартманбеков к., 49

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

пгт. Ташкумыр, мкр. Строителей, н/ж

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Шамалды-Сай а., Кыргызстан к., н/ж

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кочкор-Ата ш., Гагарин к., борбордук базардын бет маңдайынды

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Майлуу-Суу а., Ленин к., 83

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кара-Куль ш., Ленин к., ориентир супермаркет Ала-Тоо

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Масы а., Ленин к., 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Баткен ш., Нургазиев к., 137

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Баткен ш., Нургазиев к., Салык инспекциянын бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кызыл-Кия ш., Айбек базардын бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

пгт. Кадамжай, Жалилов к., Айыл банктын бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Айдаркен ш., Автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Исфана ш., Салам-Бава к., ориентир РСК Банк

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Үч-Коргон а., Мамазияев к., 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Хальмион айылы, базардын сол жагында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кызыл-Кия ш., Армада

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кызыл-Кия ш.,

Иштөө режими: 09:00 - 18:00, Жекшемби дем алыш күнү.

Исфана ш., автобекеттин бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00, Жекшемби - дем алыш күнү, тыныгуу - 13:00-14:00

Кызыл-Кия ш., Асаналиева к., №12

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Исфана ш.

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сулюкта ш., И.Раззакова к., 184.

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Каракол ш., Ленин к., 157

Дүйшөмбү - жума  09:00 - 18:00, ишенби жана жекшемби - дем алыш күн, тыныгуу - 13:00 -14:00

Каракол ш., Жусаев к., 127

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Чолпон-Ата ш., Советский к., 68/4

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Боконбаев а., Мамбетов к., борбордук базардын жанында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кызыл-Суу а., Манас к., борбордук базардын жанында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Каракол ш., Торгоев к., 38

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Тюп а., Элебаева көч 83

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нарын ш., Токтосунов к., 26

Күн сайын - 9:00 - 17:00, ишемби - 9:00 - 16:00, дем алыш күнү - жекшемби

Нарын ш., Орозбак к., 45

Иштөө режими: 09:00 - 16:00. Дем алыш: Дүйшөмбү.

Кочкор а., Орозбаков к., борбордук базардын жанында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ат-Башы а., Айылчиев к., 1/2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Жекшемби: 09:00 - 16:00.

Чаек а., Матыев к., 117

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

Казарман а., Джээналиева к., 117

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Дем алыш: Жекшемби.

с. Сокулук, Фрунзе к., ТЦ Береке

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Беловодское а., Фрунзе к., 153, Абсолют дүкөнү

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кара-Балта ш., Центральный к., 281

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Токмок ш., Ибраимов к., 137

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз

Кант ш., Ленин к., 89

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Талас ш., Сарыгулов к., 65/18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

с. Кызыл-Адыр, борбордук базардын жанында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Покровка а., Кояшев к.

Иштөө режими: 09:00 - 17:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

https://beeline.kg/ru/aidana