Пландык жумуштар тууралуу 02.07.2020 0:00-06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу:

1) Ош шаары, Ош жана Баткен облусу боюнча сервистин иштоосундо кыйынчылыктар байкалышы мумкун;

2) Республика боюнча "SMS" кызматынын иштоосундо кыйынчылыктар байкалышы мумкун.

Иштердин жүргүзүлүү убакты:

1) 02.07.2020 0:00-06:00

2) 02.07.2020 0:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana